Jesteś tu: Strona główna »

Witamy!

W 2003 r. na mocy umowy o współpracy jednostek naukowo-badawczych Kampusu Ochota: Uniwersytetu Warszawskiego (koordynator), Akademii Medycznej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytutu Biochemiii Biofizyki PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytutu Farmaceutycznego powstało Konsorcjum, które w 2004r otrzymało od Ministerstwa Nauki i Informatyzacji status Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT BIM).

We wrześniu 2005r. nasze Konsorcjum otrzymało z funduszy unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) dofinansowanie wyposażenia Laboratorium Badań Strukturalnych (LBS) w aparaturę badawczo-naukową.

Decyzją Władz Dziekańskich Wydziału Chemii UW także spektrometr NMR 700MHz zakupiony w 2006r. z grantu inwestycyjnego FNiT został włączony do zasobów LBSu.