Jesteś tu: Strona główna » Aparatura

Aparatura
Aparatura LBS obejmuje:

HPLC sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym (uruchomiony)
Aparat do pomiaru wielkości cząstek (uruchomiony)
Spektrofluorymetr z opcją TCSPC (uruchomiony)
Spektrometr FTIR z modułem ramanowskim (uruchomiony)
Skaningowy mikroskop optyczny (NSOM) (ostatni przetarg)
Dyfraktometr proszkowy (uruchomiony)
Dyfraktometr niskokątowy (uruchomiony)
Dyfraktometr monokrystaliczny (czekamy na dostawę)
Spektrometr NMR 700MHz (uruchomiony)
Minispektrometr EPR (uruchomiony)
Rentgenowski spektrometr fluorescencyjny (uruchomiony)
Chromatograf gazowy sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym (uruchomiony)