Jesteś tu: Strona główna » Aparatura » Spektrofluorymetr

Spektrofluorymetr

Fluorolog 3-2-IHR320-TCSPC
(Horiba - Jobin Yvon)
pokój: R-211
tel.: +4822 8220211, wew.

Opiekun przyrządu:

Prof. dr hab. Paweł Krysiński
pokój: 320 (WCh ul.Pastuera 1)
tel.: +4822 8220211, wew.361
e-mail:

Opis przyrządu:
Spektrofluorymetr Fluorolog-3 z opcją TCSPC (ang. Time-Correlated Single Photon Counting)jest spektrofotometrem o bardzo wysokiej czułości wykonujący pomiary fluorescencji. Umożliwia on pomiary widm steady-state próbek ciekłych oraz stałych (opcja "front-face") w zakresie od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni oraz rejestrację zaniku sygnału fluorescencyjnego po wzbudzeniu krótkim impulsem świetlnym dla czasów rzędu od piko- do mikrosekund. W trybie steady-state próbki wzbudzane są światłem lampy ksenonowej rozdzielonym na podwójnym monochromatorze natomiast w trybie czasowym źródłem światła są diody luminescencyjne (340 nm, 460 nm, 560 nm). Światło emitowane rejestrowane jest na fotopowielaczu (zakres 250 nm - 800 nm) lub detektorze CCD chłodzonym ciekłym azotem (zakres 300 - 900 nm). Spektrofotometr jest wyposażony w przystawkę do prowadzenia pomiarów przy całkowitym wewnętrznym odbiciu światła wzbudzającego (ang. Total Internal Reflection Fluorescence).

Serwis:
W trybie steady state aparatura pozwala na rejestrowanie widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek ciekłych (np. roztwór związku o właściwościach fluorescencyjnych, roztwór koloidalny nanocząstek) oraz stałych (np. płytka kwarcowa modyfikowana monowarstwą molekuł o właściwościach fluorescencyjnych). W trybie TCSPC spektrometr umożliwia wyznaczanie czasów życia fluorescencji oraz pomiarów anizotropii.

Zastosowanie:
  • Rejestracja widm emisyjnych i wzbudzeniowych (molekuły o właściwościach fluorescencyjnych, nanocząstki, itp.)
  • Pomiar czasów życia fluorescencji dla czasów powyżej 100 ps
  • Pomiary dynamiki molekuł w roztworach, układach micelarnych, itp. (pomiary anizotropii)
Dokumenty i formularze:
Formularz zlecenia pomiaru