Jesteś tu: Strona główna » Aparatura » HPLC-MS/MS

HPLC-MS/MS

HPLC Shimadzu LC 20;
MS Applied Biosystems
3200 QTRAP
pokój: R-213
tel.: +4822 8220211, wew.413

Opiekunowie przyrządu:

Dr hab. Tomasz Gierczak
pokój: R-416
tel.: +4822 8220211, wew.416
e-mail:

Dr Wioleta Maruszak
Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: +4822 4563893
e-mail:

Operatorzy przyrządu:

Dr Magdalena Biesaga
pokój: 256 (WCh ul.Pastuera 1)
tel.: +4822 8220211, wew.516
e-mail:
www.chem.uw.edu.pl/people/MBiesaga/

mgr Elżbieta Stolarczyk
Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: +4822 4563893
e-mail:

Opis przyrządu:
Tandemowy spektrometr mas sprzężony z chromatografem cieczowym wyposażony jest w pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym źródła: ESI (Electrospray) i APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) oraz w hybrydowy analizator masy - potrójny kwadrupol połączony z liniową pułapką jonową. Liniową pułapką jonową jest trzeci kwadrupol (drugi analizator masy). Qtrap 3200 wyposażony jest w komorę zderzeniowa (CID) umożliwiającą prace w reżymie MSn. Wysokosprawny chromatograf cieczowy jest układem modułowym składającym się z sześciu części. W skład zestawu wchodzą: dwie pompy gradientowe, mikser analityczny, odgazowywacz próżniowy pięciokanałowy, automatyczny podajnik próbek z chłodzeniem, termostat do kolumn, detektor spektrofotometryczny.

Serwis:
Analiza za pomocą układu HPLC-MS/MS pozwala na jakościowe oraz ilościowe oznaczenie związków organicznych, włączając związki wielkocząsteczkowe oraz silnie polarne, w skomplikowanych matrycach naturalnych. Oferujemy identyfikacje jakościową związków organicznych, oznaczenia ilościowe różnorodnych związków organicznych w skomplikowanych matrycach. Przeprowadzamy analizy powierzonych nam próbek, przygotowanych do bezpośredniego wprowadzenia do HPLC-MS/MS, lub rozwiązujemy problem analityczny kompleksowo wraz procedura przygotowania próbki do analizy oraz opracowaniem metody analitycznej.

Zastosowanie:
  • Badanie strukturalne organicznych związków chemicznych.
  • Identyfikacja i ilościowe oznaczanie zanieczyszczeń w substancjach farmaceutycznych na poziomie śladowym.
  • Oznaczanie ilości śladowych związków organicznych w próbkach o skomplikowanych matrycach np. oznaczanie zanieczyszczeń w środowisku.
  • Badanie profilu zanieczyszczeń substancji aktywnej po poddaniu jej badaniom stabilnościowym i stresowym.
  • Walidacja metod oznaczania zgodnie z wymogami EMEA I FDA.
Dokumenty i formularze:
Formularz zlecenia pomiaru