Jesteś tu: Strona główna » Aparatura » Aparat do pomiaru wielkości cząstek

Aparat do pomiaru wielkości cząstek

Aparat do pomiaru wielkości cząstekpokój: R-212
tel.: +4822 8220211, wew.

Opiekun przyrządu:
Dr hab. Tomasz Gierczak

pokój:
tel.: +4822 8220211, wew.416
e-mail:

Opis przyrządu:
Laserowy analizator wielkości cząstek proszków, zawiesin i emulsji umożliwia badanie substancji farmaceutycznych, granulatów i produktów farmaceutycznych. Jest to nowoczesny aparat o wysokiej rozdzielczości wykonujący pomiary z wykorzystaniem w całym zakresie pomiarowym techniki dyfrakcji wiązki laserowej w oparciu o zasadę rozpraszania fal elektromagnetycznych przez cząstki (teoria Mie), w pełnej zgodności z ISO 13320-1. Kompletny układ pomiarowy obejmuje analizator, automatyczne, sterowane przez oprogramowanie komputerowe, jednostki dyspergujące pracujące w systemie pomiarów na mokro i na sucho. Dzięki rozwiązaniom technologicznym wykorzystującym dwie wiązki promieniowania laserowego (laser czerwony l = 633 nm oraz laser niebieski l = 466 nm) aparat umożliwia wykonywanie pomiarów w bardzo szerokim zakresie od 0.02 do 2000 u
m.

Serwis:
Oferujemy badanie substancji farmaceutycznych, granulatów i produktów farmaceutycznych, jak również substancji znajdujących zastosowanie w energetyce, przemyśle materiałów budowlanych i mineralnych oraz przemyśle spożywczym. Ponadto oferujemy pomiary rozkładu wielkości cząstek w badaniach naukowych prowadzonych np. w zakresie nano- i biotechnologii, oceanografii, lub fizykochemii powierzchni. Wykonujemy pomiary, które mogą być wykorzystywane do wykreślania krzywych rozpuszczalności różnych odmian polimorficznych substancji farmaceutycznych, co jest istotne z punktu widzenia biodostępności substancji aktywnej.

Zastosowanie:

  Badania rutynowe w kontroli jakości w przemyśle:

  • farmaceutycznym,
  • mineralnym i materiałów budowlanych,
  • energetycznym
  • spożywczym itp.

Badania podstawowe w dziedzinie:

  • nano- i biotechnologi;
  • katalizy i fizykochemii powierzchni;
  • chemii polimerów,
  • geologii, glebo- i gruntoznawstwa,
  • farmacji itp.
Dokumenty i formularze:
Formularz zlecenia pomiaru