Jesteś tu: Strona główna » Aparatura » Spektrometr NMR 700 MHz

Spektrometr NMR 700 MHz

Varian NMR Systems
pokój: R-152
tel.: +4822 8220211, wew.411

Opiekun przyrządu:
Dr hab. Wiktor Koźmiński, Prof. UW
pokój: R-152
tel.: +4822 8220211, wew.219
e-mail:Opis przyrządu:
 • magnes 16.4 T firmy Oxford
 • konsola "Direct Drive"
 • cztery niezależne kanały częstości radiowej (1H 100 W, BB 400 W, 2 x BB 1000 W), wszystkie kanały umożliwiają użycie impulsów kształtowanych
 • 40 cewek shimowych
 • lock 2H
 • "high band" lock 2H - 1H
 • jednostka temperaturowa
 • zasilacz XYZ PFG
 • termostat powietrza FTS (-40 - + 150 ºC)
 • sondy (wszystkie przystosowane do badań temperaturowych):
 • próbki ciekłe:
  • 5 mm 1H/13C/15N/2H, xyz-PFG (3x60G/cm), detekcja 1H - próbki biologiczne
  • 5 mm 1H/13C/31P-15N/2H, z-PFG (60G/cm), detekcja 1H
  • 5mm 1H/31P-15N/2H, z-PFG (60G/cm), detekcja BB lub 1H
 • próbki proszkowe:
  • 1H/X/Y, MAS 25 kHz, rotor 3.2 mm,
 • próbki heterogeniczne:
  • 4 mm 1H/31P-15N/2H, z-PFG (100 G/cm), detekcja 1H, MAS
Zastosowania:
 • Metodyka NMR:
  • nowe techniki pomiarowe do badania małych cząsteczek organicznych jak i makromolekuł o znaczeniu biologicznym,
  • pomiar parametrów wcześniej niedostępnych, poprawa precyzji i dokładności wyników,
  • rejestracja widm wielowymiarowych w krótszym czasie i większą rozdzielczością.
 • Badania strukturalne biomolekuł
 • Zastosowania nowoczesnych technik NMR do badań związków enancjomerycznych w tym rozpoznania chiralnego.
 • Śledzenie oddziaływań gość-gospodarz w organicznych kompleksach molekularnych np. z udziałem cyklodekstryn.
 • Zastosowanie resztkowych sprzężeń dipol-dipol i kwadrupolowych w fazach zorientowanych w badaniach strukturalnych związków organicznych.
 • Badania pochodzenia związków naturalnych za pomocą rezonansu jąder 2H.
 • Badania próbek proszkowych w wysokim polu magnetycznym:
  • identyfikacja odmian polimorficznych,
  • wyznaczanie tensora ekranowania,
  • badania strukturalne.

Dokumenty i formularze:
Formularz zlecenia pomiaru