Jesteś tu: Strona główna » Aparatura » Dyfraktometr niskokątowy

Dyfraktometr niskokątowy

Bruker Nanostar
pokój: R-210
tel.: +4822 8220211, wew.418

Opiekunowie przyrządu:

Dr hab. Ewa Górecka, Prof. UW
e-mail:

Dr Damian Pociecha
e-mail:
pokój: R-201, R-210
tel.: +4822 8220211, wew.442
+4822 8221075

Operatorzy przyrządu:

Dr hab. Ewa Górecka, Prof. UW
e-mail:

Dr Damian Pociecha
e-mail:


Opis przyrządu:
Dyfraktometr proszkowy niskokątowy typu SAXS pracujący z lampą miedzową (promieniowanie o długości 1.54 Å) umożliwiający pomiary struktur o periodycznościach (lub rozmiarach) do 700 Å, pracujący w geometrii transmisyjnej. Optyka przyrządu (skrzyżowane lustra Goebla) pozwala na otrzymanie wiązki równoległej o średnicy 500 mikronów. Aparat wyposażony jest w detektor dwuwymiarowy co pozwala na szybką rejestrację sygnałów. Przystawka temperaturowa pozwala na pracę w zakresie od temperatury pokojowej do 350 ºC.

Serwis / Zastosowania:
Aparat typu SAXS daje możliwość obserwacji struktur o bardzo dużej periodyczności a więc może mieć zastosowanie nie tylko do badań kryształów molekularnych ale też materiałów biologicznych. Analiza rozpraszania niskokątowego dostarcza również informacji o wymiarach i geometrii nanocząsteczkowych obiektów i wymiarach krystalitów.

Dokumenty i formularze:
Cennik
Przygotowanie i sposób dostarczenia próbki
Formularz zgłoszenia pomiaru
Odbiór danych
Dokumenty i formularze:
Formularz zlecenia pomiaru